Nar-Anon

گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

گروه های خانواده ی نارانان برای کسانی است که ناامیدی حاکی از داشتن معتاد در خانواده را احساس کرده اند. ما هم مانند شما این مسیر دردناک را پیموده ایم و راه حل مشکل خود را با آرامش و آسودگی فکر پیدا کرده ایم

وقتی شما به گروه خانواده می پیوندید، دیگر تنها نیستید و در میان دوستان واقعی خود قرار گرفته اید. این دوستان به گونه ای شما را درک می کنند که کمتر کسی توانایی آن را دارد. ما به اعتماد شما احترام می گذاریم و گمنامی تان را حفظ می کنیم و می دانیم که شما هم متقابلا این کار را می کنید. امیدواریم به شما اطمینان دهیم که هیچ موقعیتی آن قدر دشوار نیست و هیچ مصیبتی آن قدر بزرگ نیست که نتوان بر آن غلبه کرد.

برنامه ی ما یک برنامه روحانی است نه مذهبی. این برنامه براساس قدم های دوازده گانه ی پیشنهادی معتادان گمنام پایه گذاری شده است. ما دریافته ایم که راه حل عملی هر مشکلی در به کارگیری این قدم ها نهفته است. تاکید می کنیم که این برنامه و قدم های دوازده گانه ی آن را با جدیت به کار گیرید. همان طور که برنامه ی دوازده قدمی معتادان گمنام به معتادان کمک می کند، برنامه ی دوازده قدمی نارانان هم به ما کمک می کند. ما در این برنامه، فقط در جستجوی بینش و شهامت هستیم تا بتوانیم چهره واقعی خود را ببینیم. مایلیم به کمک نیرویی برتر که خود درک می کنیم، فقط در مورد خودمان کاری انجام دهیم و به لطف الهی، معتادان مان را با عشق رها کرده و از کوشش خود برای تغییر دادن آن ها دست برداریم.

ذهن خود را باز بگذارید و تا آن جا که می توانید به جلسات بروید، بدون ترس و آزادانه سوالات خود را مطرح کرده و در گفتگوها شرکت نمایید. به زودی دوستان تازه ای پیدا می کنید و خود را عضوی از گروه احساس می نمایید.

وقتی متوجه شویم که اعتیاد یک بیماری است و ما نه تنها در مقابل آن عاجزیم، بلکه در مورد زندگی افراد دیگر هم عاجزیم و هیچ گونه اختیاری نداریم، آن وقت آمادگی پیدا می کنیم که در مورد زندگی خودمان کاری انجام دهیم. فقط و فقط در این صورت است که می توانیم به دیگران نیز کمک کنیم

mission

هدف و چشم اندز

هدف

گروه های خانواده نارانان ، انجمنی جهانی است برای کسانی که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند. ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی ، کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن  تجربه ، نیرو و امید ارائه می کنیم.

چشم انداز

ما پیام امید را در سراسر جهان به آنان که تحت تاثیر اعتیاد یکی از نزدیکانشان قرار گرفته اند می رسانیم.

این کار را این گونه انجام می دهیم:

کمک کردن به دیگران تا دریابند دیگر تنها نیستند

تمرین دوازده قدم نارانان،

تشویق به رشد از طریق خدمت کردن،

اطلاع رسانی از طریق سرویس های اطلاع رسانی عمومی، بیمارستان ها، موسسات و وب سایت ها،

تغییر نگرش مان.

info

اطلاعاتی برای تازه واردین

نارانان یک برنامه ی معنوی است
این بدان معنی است که ما پذیرفته ایم برای حل مشکلات و دستیابی به آرامش روحی به یک نیروی برتر وابسته هستیم. اعتقادات مذهبی فردی یک عضو یک مسئله شخصی است و ما این نکته را مهم می دانیم که از بحث در مورد هر گونه اعتقاد خاص خودداری کنیم.

مشارکت گروه
در جلسات نارانان، هر بار فقط یک نفر صحبت می کند. هر کسی ممکن است در طول مشارکت نظر خود را بیان کند. ما درگیر گفتگوی دو طرفه نمی شویم. به یک عضو مشخص اشاره نمی کنیم، گفته ی کسی را اصلاح یا قضاوت نمی کنیم. آنچه برای یک نفر صادق است ممکن است برای دیگری مصداق نداشته باشد. شما می توانید راحت باشید و فقط گوش دهید و  در صورت تمایل، مشارکت کنید. ما اینجا نیستیم تا در مورد مشکلات معتاد صحبت کنیم بلکه باید تمرکز خود را بر روی خود و بهبودی خود حفظ کنیم. اگر سئوالی دارید ، می توانید بعد از جلسه بمانید و با دیگران صحبت کنید ، یا  در طول هفته از طریق تلفن با اعضاء در تماس باشید.

کمک های داوطلبانه 

سنت سبد هفتم نارانان می گوید: "هر گروه خانواده كاملا خودكفا ميباشد و كمكي از خارج دريافت نمي كند". از آنجایی که همه کمک ها داوطلبانه است ، یک عضو می تواند هر آنچه  استطاعت آن را دارد داخل سبد بیاندازد. سبد هفتم صرف خرید نشریات، پرداخت اجاره بهای مکان جلسات ، پرداخت به ناحیه،  منطقه ، و دفتر خدمات جهانی (WSO) جهت هزینه های خدماتی و حمایت از نارانان می شود. همچنین ممکن است صرف تدارکات و هزینه پذیرایی گروه شود. 

نشریات
هر جلسه یک میز نشریات دارد که در آن نشریات می توانید اطلاعاتی در مورد نارانان پیدا کنید. پیشنهاد می کنیم ابتدا بسته تازه وارد را بخوانید و سپس از بقیه نشریات استفاده کنید. به یاد داشته باشید که نشریات ما برای کمک و راهنمایی شما هنگام بهبودی و ادامه کار کرد برنامه است. هدف این نیست که همه ی  مشکلات شما را برطرف کند. نشریات برای کمک به شما در طول این سفر است.

انواع جلسات
از آنجا که هر گروه مستقل است ، می توانند با گرفتن رای وجدان گروه در مورد چگونگی جلسات خود تصمیم بگیرند. با این حال ، این کار همیشه مطابق با اصول نارانان انجام می شود. جلسات را می توان با فرمت های مشارکت، پنل(جلسات موضوع دار با دعوت از سخنران در مورد قدم ها، سنت ها و مفاهیم  ) و یا نشریه خوانی برگزار کرد.

صحبت هایی که در نارانان می شود
ممکن است متوجه شوید که اعضای نارانان  کاملاً زبان خاص خود را دارند. این یکی از دلایلی است که ما از اعضا می خواهیم باز هم به جلسه بیایند و حضور مستمر داشته باشند. در ابتدا ممکن است کلمات و عبارات جدیدی که می شنوید برای شما بیگانه به نظر برسد. شما با قدم ها، سنت ها و شعارهایی که خوانده می شوند آشنا خواهید شد و اطلاعات مفیدی را در نشریات نارانان پیدا خواهید کرد. بعضی اوقات ممکن است از خود بپرسید که چرا در هر جلسه باید همان خواندنی ها تکرار شود. با ادامه حضور در جلسات ، خواهید فهمید که این خواندنی ها و شعارها به بخشی از بهبود روزانه ی شما تبدیل می شوند.

خدمت در  گروه
اعضا می توانند قبل از جلسه با مرتب کردن  صندلی ها ، بیرون آوردن نشریات، پذیرایی و پذیرایی و تمیز کردن جلسه پس از پایان جلسه ، به  گروه خود خدمت کنند. پس از مدتی حضور در جلسات ، می توانید گرداننده ی یک جلسه باشید  یا به عنوان مسئول نشریات گروه ، خزانه دار یا نماینده ی بین گروه (GSR) خدمت کنید. ما دریافته ایم که خدمت کردن در بهبودی ما مفید بوده است.