گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

شرایط حضور در جلسه ناراتین سن«13تا19»سال هست به شرط مجرد بودن می باشد. «با تشکر مسول کمیته ناراتین رقیه» شماره تماس09012969629

2
با عرض سلام از طرف کمیته ناراتین به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که بادرخواست و پیگیری‌های شما عزیزان برای بازگشایی جلسات حضوری ناراتین «دختران وپسران»از طرف منطقه جنوب وشما اعضا گرامی درصورت تمایل، به برگزاری جلسات حضوری دارید.باما تماس بگیرید.* شرایط حضور در جلسه ناراتین سن«13تا19»سال هست به شرط مجرد بودن می باشد. «با تشکر مسول کمیته ناراتین رقیه» شماره تماس09012969629