Nar-Anon
faq

نارانان چیست؟

 نارانان انجمن جهانی است برای کسانی که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند. تحت یک برنامه دوازده قدمی، با مشارکت تجربه، نیرو و امیدمان به شما کمک می کنیم. تنها شرط عضویت این است که در یکی از اقوام یا دوستان خود مشکل اعتیاد وجود داشته باشد. برنامه بهبودی  ما از برنامه ی 12 قدمی معتادان گمنام (NA) اقتباس شده و از دوازده قدم ، دوازده سنت و دوازده مفهوم نارانان استفاده می شود.

گروه خانواده معتادان گمنام (نارانان) چیست؟
گروه های خانوادگی نارانان در درجه اول برای شماست که به خاطر مشکل اعتیاد یکی از نزدیکانتان احساس درماندگی می کنید یا کرده اید.  اعضا تجربه، نیرو و امید خود را در جلسات هفتگی به اشتراک می گذارند.

اگر هیچ گروه نارانان  در منطقه من وجود نداشته باشد ، چه می شود؟
اگر هیچ گروه نارانان در منطقه شما وجود نداشته باشد ، می توانید یک گروه راه اندازی کنید . برای اطلاعات بیشتر در مورد انجام این کار اینجا را کلیک کنید.

چگونه می توانم به نارانان بپیوندم؟
عضویت آسان است - فقط در یک جلسه شرکت کنید. هیچ گونه حق عضویت و هزینه ای وجود ندارد. تنها شرط عضویت این است که در یکی از اقوام یا دوستان خود مشکل اعتیاد وجود داشته باشد. ما هرگز به سازمان یا نهاد دیگری وابسته نیستیم.

چه هزینه ای دارد؟
نارانان  هیچگونه حق عضویت و هزینه ای ندارد. هر گروه خودکفا می باشد و  خود اعضای گروه کمکهای دوطلبانه شان را برای هزینه هایی مانند اجاره مکان و  غیره به سبد هفتم می اندازند که در جلسه می چرخد. کمک های مالی گروه و اعضا به حمایت از  دفتر خدمات جهانی نارانان کمک می کند.

آیا نشریات در دسترس است؟
نشریات نارانان بر اساس تجربه ی مشابه اعضاء  و کاربرد اول نارانان در زندگی آنهاست. می توانید نشریات نارانان  را در فروشگاه ما مشاهده و خریداری کنید.

آیا کمک حرفه ای در دسترس است؟
نارانان  یک  انجمن جهانی غیرحرفه ای است که اعضای آن تجربه ، نیرو و امید خود را برای حل مشکلات مشابه خود به اشتراک می گذارند. ما یاد گرفته ایم که از کنترل بهبودی معتاد دست برداریم.  نارانان جایگزینی برای درمان حرفه ای نیست. ما با NA و با سایر برنامه های بهبودی 12 گانه همکاری می کنیم اما به آن ها  وابسته نیستیم  یا آن ها را  تبلیغ نمی کنیم.