گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

با عرض سلام از طرف کمیته ناراتین به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که بادرخواست و پیگیری‌های شما عزیزان برای بازگشایی جلسات حضوری ناراتین «دختران وپسران»از طرف منطقه جنوب وشما اعضا گرامی درصورت تمایل، به برگزاری جلسات حضوری دارید.باما تماس بگیرید.

1
با عرض سلام از طرف کمیته ناراتین به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که بادرخواست و پیگیری‌های شما عزیزان برای بازگشایی جلسات حضوری ناراتین «دختران وپسران»از طرف منطقه جنوب وشما اعضا گرامی درصورت تمایل، به برگزاری جلسات حضوری دارید.باما تماس بگیرید.شرایط حضور در جلسه ناراتین سن«13تا19»سال هست به شرط مجرد بودن می باشد. «با تشکر مسول کمیته ناراتین رقیه» شماره تماس09012969629