Nar-Anon

گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

گروه های خانواده ی نارانان انجمنی جهانی است برای کسانی که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند.ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی، کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه، نیرو و امیدمان ارائه می کنیم.ما با تمرین دوازده قدم نارانان و تغییر رفتارهایمان،به دیگران کمک می کنیم تا دریابند که تنها نیستند.و اینگونه پیام امید را به آنها می رسانیم.ما گمنامی شما را محترم می شماریم.برنامه ما مذهبی نیست بلکه یک روش روحانی برای زندگی است.

خوش‌آمدگویی به تازه واردین

در درجه اول گروه خانواده‌ی نارانان برای شماست که به خاطر مشکل اعتیاد یکی از نزدیکانتان احساس درماندگی می‌کنید یا کرده‌اید. ما هم مانند شما این مسیر دردناک را پیموده‌ایم و جواب را در آرامش و ذهنی آرام پیدا کرده‌ایم.

وقتی شما به گروه خانواده‌ی نارانان می‌پیوندید، دیگر تنها نیستید و در میان دوستان واقعی خود قرار گرفته‌ای که مشکلات شما را به گونه‌ای درک می‌کنند که کمتر کسی توانایی آن را دارد. ما به اعتماد شما احترام می‌گذاریم و گمنامی‌تان را حفظ می‌کنیم و می‌دانیم که شما نیز گمنامی ما را محترم می‌شمارید. امیدواریم بتوانیم به شما اطمینان دهیم که هیچ موقعیتی آنقدر دشوار نیست و هیچ اندوهی آنقدر بزرگ نیست که قادر به چیره شدن بر آن نباشید.

برنامه‌ی ما مذهبی نیست بلکه یک روش معنوی برای زندگی است که بر اساس قدم‌های دوازده‌گانه‌ی پیشنهادی نارانان پایه‌گذاری شده است. ما دریافته‌ایم که با کار کردن این قدم‌ها در واقع می‌توانیم برای هر مشکلی راه‌حلی پیدا کنیم. تأکید می‌کنیم که این برنامه و قدم‌های دوازده‌گانه‌ی آن را جدی بگیرید. این برنامه به همان اندازه که برنامه‌ی دوازده ‌قدمی معتادان گمنام به معتادان کمک می‌کند، به ما کمک خواهد کرد. ما در این برنامه، فقط در جستجوی دانش و شهامتی هستیم تا بتوانیم خودمان را همانطور که هستیم ببینیم و به کمک نیروی برتر همانگونه که او را درک می‌کنیم برای خودمان کاری کنیم و به لطف الهی معتادانمان را با عشق رها کرده و از کوشش برای تغییر دادن آنها دست برداریم.

ذهن خود را باز بگذارید و تا آنجا که می‌توانید به جلسات بروید. راحت باشید و در جلسات مشارکت کنید. می‌توانید سؤال‌هایتان را بعد از جلسه بپرسید. به زودی دوستان تازه‌ای پیدا می‌کنید و خود را عضوی از گروه احساس می‌نمایید.

با فهمیدن این موضوع که اعتیاد یک بیماری است و ما نه تنها در مقابل آن عاجزیم بلکه در مورد زندگی افراد دیگر هم عاجزیم و هیچگونه اختیاری نداریم، آن وقت آمادگی پیدا می‌کنیم که در مورد زندگی خودمان کاری انجام دهیم و برای خودمان مفید و سودمند باشیم. آنگاه، فقط و فقط در این صورت می‌توانیم به دیگران نیز کمک کنیم.

دوازده قدم گروه های خانواده نارانان


1. ما اقرار کردیم که در برابر معتاد عاجزیم و اختیار زندگی از دست مان خارج  شده است.

2. به این باور رسیدیم که نیرویی برتر از ما می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3. تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند، بدانگونه که او را درک کردیم، بسپاریم.

4. یک ترانامه ی اخلاقی بی باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم.

5. ماهیت دقیق خطاهایمان مان را به خداوند، خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم .

6. آمادگی کامل پیدا کردیم بودیم که خداوند کلیه ی نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.

7. با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.

8. فهرستی از تمام کسانی که به آنها آسیب رسانده بودیم تهیه کرده و در صدد جبران آنها برآمدیم.

9. هر جا امکان داشت از  افراد فوق جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که انجام آن  آسیب مجددی  به آنها یا دیگران برساند.

10. به تهیه ترازنامه ی شخصی  خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم فورا به آن اقرار کردیم.

11. از طریق دعا و مراقبه خواهان بهتر شدن ارتباط آگاهانه ی خود با خداوند شدیم  به آنگونه که  او را درک می کردیم و فقط طالب آگاهی از خواست او  برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

12. با بیداری معنوی حاصل از برداشتن این قدم ها، سعی کردیم این پیام را به دیگران برسانیم و این اصول را در تمام مراحل زندگی خود به اجرا در آوریم.

دوازده سنت گروه های خانواده نارانان


تجربه گروهی ما نشان می دهد که یکپارچگی ما به پیروی از این سنت ها بستگی دارد.

1.منافع مشترك ما در رأس قرار ميگيرد. پيشرفت فردي ما در جذب هرچه بيشتر اعضا به يكپارچگي ما بستگي دارد

2.در رابطه با هدف نهايي گروه ما، تنها يک  مرجع وجود دارد؛ خداوندي مهربان كه به گونه اي ممكن خود را در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتمادند و بر ما حكومت نميكنند

3. وقتي بستگان معتادان جهت كمک  به يكديگر، گرد هم مي آيند ميتوانند خود را گروه خانوادة نارانان بنامند مشروط بر اینکه به عنوان گروه، وابستگي خارجي نداشته باشند. تنها لازمه عضويت، داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان یا بستگان است

4. هر گروه مستقل ميباشد مگر در مواردي كه  به طوركلي بر گروههاي خانوادة نارانان و یا معتادان گمنام (NA) تاثیر بگذارد.

5. هر گروه خانوادة نارانان فقط یک  هدف اصلي دارد و آن كمک  به خانوادة معتادان است. ما با پيروي از قدمهاي دوازده گانه خانواده معتادان، دادن قوت قلب و درك معتاداني كه در خانواده داريم و نيز استقبال از خانوادة معتادان و سعی در آرام كردن آنها، به اين هدف دست مي يابيم

6. گروه خانواده ما هرگز هيچ موسسه اي را تاييد نميكند و يا كمک  مالي نمي نمايد و يا اجازه استفاده از نام نارانان را به آنها نميدهد زيرا مسائل مالي، ملكي و شهرت ما را از هدف اصلي و روحاني مان منحرف ميسازد. با آنکه نارانان و معتادان گمنام، انجمن هاي جداگانه اي هستند بهتر است ما هميشه با معتادان گمنام همكاري كنيم

7. هر گروه خانواده كاملا خودكفا ميباشد و كمكي از خارج دريافت نمي كند

8.كار قدم دوازدهم نارانان هميشه غيرحرفه اي باقي مي ماند اما مراكز خدماتي ما مي توانند كارمندانی خاص استخدام كنند

9.گروه هاي ما هرگز نبايد سازماندهي شوند اما ميتوانيم هيئت هاي خدماتي و يا كميته هايي تشكيل دهند که مستقيماً در برابر گروه مسئول باشند

10. گروه هاي خانواده نارانان هيچ عقيده اي در مورد موضوعات خارجي ندارند و نام ما هرگز وارد مسائل اجتماعي نمي شود

11. خط مشي روابط عمومي ما بنابر اصل جاذبه است تا تبليغ. ما گمنامي خود را در سطح مطبوعات، راديو، فيلم، اينترنت و ساير رسانه هاي جمعي حفظ مي كنيم. خصوصاً مراقب هستيم كه گمنامي كليه اعضاي NA را محترم بداریم.

12. گمنامي اساس روحاني همه سنتهاي ما مي باشد و هميشه يادآور اين است كه اصول را بر شخصيت ها ترجيح دهيم

دوازده مفهوم خدماتی نارانان


دقيقاً همانگونه كه استقلال فرد از طريق دوازده قدم و استقلال گروه از طريق دوازده سنت رشد مييابد، از اين رو استقلال ساختار خدماتي نيز در قالب دوازده مفهوم رشد پيدا ميكند.

1 - براي تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن ما، گروههاي خانوادهي نارانان گرد هم ميآيند تا ساختاري به وجود آورند كه موجب توسعه، هماهنگي و تأمين خدمات در نارانان گردد.

2 - مسئوليت و اختيار نهايي براي خدمات در نارانان به عهدهي گروههاي خانوادهي نارانان است.

3 - گروههاي خانوادهي نارانان اختيارات لازم را جهت انجام مسئوليتها طبق ساختار خدماتي واگذار ميكنند.

4 - در نارانان رهبري مؤثر از ارزش والايي برخوردار است. در انتخاب خدمتگزاران صادق به دقت خصوصيات رهبر را مد نظر قرار ميدهيم.

5 - براي هر مسئوليتي كه به ساختار خدماتي واگذار ميشود محدودهي تصميمگيري و پاسخگويي به وضوح تعريف ميگردد.

6 - وجدان گروه وسيلهاي معنوي است براي دعوت از نيروي برتر عزيز تا بر تصميمات ما تأثير بگذارد.

7 - تمامي اعضاي گروه خدماتي در قبال اخذ تصميمات مهم مسئولند و كاملاً در فرايند تصميمگيريهاي گروه شركت ميكنند.

8 - براي عمل به تمامي مفاهيم، حفظ انسجام و اثربخشي آن، ارتباطات دوطرفه و تبادل نظر ضروري است.

9 - تمامي اعضاي ساختار خدماتي ما مسئولند كه به دقت همه پيشنهادات را هنگام تصميم گيري در نظر داشته باشند.

10 - هر عضو از گروه خدماتي ميتواند بدون ترس از تلافي، رسيدگي به شكايت شخصياش را از گروه درخواست نمايد.

11 - خزانه ي نارانان بايد تحت مديريت مسئولانه بوده و براي پيشبرد هدف اصليمان مورد استفاده قرار گيرد.

12 - در راستاي حفظ ماهيت معنوي نارانان، ساختار ما هميشه خدماتي است و هرگز حكومتي نميباشد.