Nar-Anon

گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

با حمایت های خود نارانان را در خدمت رسانی بیشتر یاری نمایید.


حمایت سبد سنت هفتم

در فروشگاه نارانان میتوانید نشریات و محصولات مختلف نارانان و ناراتین را  خریداری کنید. 
شماره تلفن مسئول نشریات کل منطقه جنوب ایران جهت سفارش و دریافت نشریات : 09174499435
لیست نشریات و قیمت ها را از اینجا دانلود کنید

فروشگاه نشریات و محصولات

چنانچه شرایط محلی شما اجازه دهد، برخی از گروه ها به جلسات حضوری خود بر میگردند. گروه های دیگر هنوز هم به صورت مجازی برگزار می شوند. لطفا برای اطلاعات خاص در مورد تغییرات گروه، با ناحیه یا منطقه خود تماس بگیرید، آنها بهترین منبع برای این اطلاعات خواهند بود. اطلاعات  جلسات و نحوه ی برگزاری آن ها در وب سایت منطقه شما قابل دسترسی هستند. میتوانید در سایت nar-anon-sr.ir ، قسمت
 به صورت فایل پی 
دی اف
یا 
قسمت جلسات آنلاین با
لینک مستقیم
 به آن ها دسترسی پیدا کنید.

آخرین اخبار و اطلاعیه های نارانان