گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

آیا می دانستید صفحه ای در وبسایت نارانان جهانی وجود دارد که شما می توانید اطلاعات رویدادها و همایش ها را در آن جا مطرح کنید و به صورت پی دی اف برای آن ها ارسال کنید و به اشتراک بگذارید؟ همچنین برای دیدن لیست رویدادهای آینده به آدرس زیر بروید:

https://www.nar-anon.org/events

اگر اطلاعات همایشی را دارید که مایل به مشارکت آن هستید ، آن را می توانید به صورت pdf به آدرس ایمیل events@nar-anon.org بفرستید.  

اگر میزبان یک رویداد نارانان هستید ، لطفاً هر اطلاعیه، فرم ثبت نام و غیره را به صورت PDF به Naranon.sr.iran@gmail.com ارسال کنید تا در این صفحه نمایش داده شود. اگر می خواهید نشریات نارانان را در رویداد خود در آینده عرضه کنید می توانید نشریات را از اینجا خریداری کنید  و یا با شماره تلفن 09174499435 (مسئول نشریات منطقه جنوب ایران) تماس بگیرید. 

رویدادهای آینده دفتر خدمات جهانی و رویدادهای آینده منطقه جنوب ایران را از این صفحه دنبال کنید. 

کارگاه مجازی مفاهیم 

تاریخ:

موضوع:

لینک کارگاه مجازی در نرم افزار فیری کنفرنس:

لینک دانلود اپلیکیشن فیری کنفرانس:


کارگاه مجازی مفاهیم ناراتون

تاریخ:

موضوع:


کنفرانس 2020

تاریخ:

موضوع:C


Dec 2020.png

S


WSO Calendar Months - Feb 2021.png


March 2021.png

 


WSO Calendar Months.png