گروه های خانواده نارانان(منطقه جنوب ایران)

یک برنامه دوازده قدمی برای خانوادگان و بستگان معتادان گمنام

Nar-Anon

لینک جلسات مجازی

لینک جلسات مجازی منطقه جنوب ایران(نارانان و ناراتین)لینک جلسات فیری کنفرانس منطقه جنوب
(ایران
( نارانان و ناراتین

برای ورود به جلسه روی لینک آبی رنگ بزنید

 ( لطفا به ساعت جلسه، جلسه بانوان و آقایان و نارانان و ناراتین دقت بفرمایید)

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

شنبه   ساعت : 17 الی 18:30

نام جلسه: (امیدی دوباره) ناحیه هرمزگان نارانان خانم ها

https://join.freeconferencecall.com/hormozgan-naranon

شنبه ساعت : ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

نام جلسه : (ناراتین پسرها )        ورود اعضای نارانان ممنوع)

https://join.freeconferencecall.com/naratin-pesaran

یکشنبه ساعت :19:00الی 20:30

نام جلسه :(ارامش) نارانان خانم ها

کهکیلویه و بویراحمد

https://join.freeconferencecall.com/kohkilouyeh

یکشنبه  

 

 

دوشنبه        ساعت : 10 الی 11:30 صبح

نام جلسه:  ( پیام بهبودی) نارانان  خانم ها

https://join.freeconferencecall.com/payame-behboudi

 

 

دوشنبه

دوشنبه    ساعت15 الی 16:30

نام جلسه :( اتحاد ) نارانان خانمها

https://join.freeconferencecall.com/etehadgroup

 

سه شنبه صبح  ساعت :10الی11:30

نام جلسه : (همدلان) نارانان خانم ها هرمزگان

https://join.freeconferencecall.com/hamdelan--hormozgan
سه شنبه  ساعت :20الی21:30

نام جلسه : (رهایی کرمان) نارانان خانم ها

https://join.freeconferencecall.com/kermannaranon

 

 

 سه شنبه

 

 

 

سه شنبه  ساعت :  19:00  الی 20:30

نام جلسه: (ترنم بهار) (ناراتین دختران  )(ورود اعضای نارانان ممنوع)

 

https://join.freeconferencecall.com/naratin09

 

چهارشنبه     صبح  ساعت :10الی11:30

نام جلسه : ( شهامت آباده ) نارانان خانم هاhttps://join.freeconferencecall.com/nahiye-abadeh

چهارشنبه   ساعت   
۱۶ الی ۱۶:۴۵ بعدازظهر  جلسه مختص سرویس دهی به تازه واردین

نام جلسه : ( تازه واردین ) نارانان خانم ها

https://join.freeconferencecall.com/tazevared--naranon

 

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه       ساعت :19:30الی21:00

نام جلسه : ( صداقت البرز ) نارانان خانم ها

                       https://join.freeconferencecall.com/sedaghatalborz

پنجشنبه    ساعت : 17 الی 18:30 خانم ها 

نام جلسه: (جوانه امید) نارانان

https://join.freeconferencecall.com/javaneomid

 

پنج شنبه ساعت 21:30الی 23:00

نام جلسه :نارانان آقایان(امید البرز) (مختص  آقایان https://join.freeconferencecall.com/naranon-aghayan

 

پنج شنبه

جمعه ساعت : 10الی 11:30 صبح خانم ها 

نام جلسه: (ستایش) هرمزگان

https://join.freeconferencecall.com/setayeshhormozgan

 

جمعه     

لینک کانال‌های اطلاع رسانی منطقه جنوب ایران در واتساپ

—————

کانال اطلاع رسانی 

 

https://chat.whatsapp.com/EvdQBSgq0ecLkNdbcmnuWS

  

لینک دانلود فیری کنفرانس برای اندروید

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeconferencecall.fccmeetingclient

 

لینک دانلود فیری کنفرانس برای  گوشی های آیفون

 

https://apps.apple.com/us/app/free-conference-call/id1076834814

تماس  

09024522532